เสริมอก เริ่มต้นที่ 45,000 บาท

เสริมอก.ไม่เกิน 400 ซีซี 

45,000 บาท

เสริมอก.เกิน 400 ซีซี 

50,000 บาทขึ้นไป

แก้อกใหญ่ยาน

60,000 บาท

แต่งหัวนม

10,000 บาท

ผลงานของเรา

 

  
 

1 สัปดาห์หลังจากเสริมเต้านม 300 cc


ลดขนาด


แก้ไขหย่อนยาน


แก้ไขความพิการ