ใบหน้า โครงหน้า

ดึงหน้าผากกว้าง แคบ แก้ไขหัวล้าน     ดึงหน้า หน้าผาก แก้ม คอ     เสริมหน้าผาก     ลดโหนกคิ้ว     ลดโหนกแก้ม     ลดกราม     ลดคางถึงกราม วีไลน์     เสริมคาง     เอาซิลิโคลนเหลวออกจากแก้ม คาง    หูกาง

   

แก้หูกาง

30,000 บาท

ดึงหน้าผาก

30,000 บาท

ลดหัวล้าน

30,000 บาท

ลดโหนกคิ้ว

50,000 บาท

เสริมหน้าผาก

60,000 บาท

ดึงแก้มและคอ

70,000 บาท

ตัดเหนียง

30,000 บาท

เอาซิลิโคนเหลวออกจากแก้ม

80,000 บาท

ลดโหนกแก้ม

50,000 บาท

ลดกราม

50,000 บาท

ลดกรามและวีไลน์

100,000 บาท

ลดคาง

30,000 บาท

เอาซิลิโคนเหลวออกจากคาง

30,000 บาท

เสริมคาง

15,000 บาท

ลักยิ้ม

8,000 บาท