Service

เสริมจมูก     แก้จมูก     เสริมสวยดวงตา     ดึงหน้าผากกว้าง แคบ แก้ไขหัวล้าน     ดึงหน้า หน้าผาก แก้ม คอ     เสริมหน้าผาก     ลดโหนกคิ้ว     ลดโหนกแก้ม     ลดกราม     ลดคางถึงกราม วีไลน์     เสริมคาง ลดคาง     เอาซิลิโคนเหลวออกจากแก้ม คาง     เสริมสวยหน้าอก     ดึงหนังหน้าท้อง     เปลี่ยนเสียง ฝานกระเดือก หูกาง

ลดหัวล้าน เสริมหน้าผาก ลดโหนกคิ้ว ลดโหนกแก้ม เอาไขมันกระพุ้งแก้มออก ทำตาบนให้เห็นตาดำมากขึ้น ทำตาล่างให้เห็นตาขาวน้อยลง ทำตาสองชั้น เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหูและกระดูกเชิงกราน ตัดปีกจมูก แต่งปากบนปากล่าง เสริมคาง ฝานลูกกระเดือก เปลี่ยนเสียงเป็นหญิง 


ไปผ่าตัดที่เกาหลีและญี่ปุ่นแล้วได้แผลที่ดั้งจมูกระหว่างตา ได้แผลระหว่างรูจมูกทั้งสองข้าง ได้แผลที่มุมระหว่างจมูกกับปาก ได้แผลกว้างในแนวที่คาดผม ก็กลับมาให้ผมแก้ ตัดกระดูกจมูกระหว่างตาให้แคบลง ดึงหน้า ลดกราม ตัดเหนียงและไขมันใต้คาง ตัดไขมันโคนขาหนีบ ดึงหนังหน้าท้องตัดไขมันเจาะสะดือใหม่ แก้ไขหูกาง เสริมหนังดั้งจมูกที่บางอย่างกระดาษจากการถูกขูดเอาซิลิโคนเหลวออกจนทะลุด้วยหนังแท้ แก้ไขท้องแขนด้านบนหย่อน

แก้ไขปากบนเหมือนปากหนุมาน แต่งร่องระหว่างจมูกกับปาก แต่งขอบปากบน ยกหางคิ้ว ตัดหน้าผากให้แคบลง
ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล